Дистанційне навчання

Адреса для надсилання контрольних робіт: 502dsma@gmail.com

(завдання надсилати не пізніше наступного дня після вказаної дати у календарно-тематичному плані)

В темі листа студент зазначає П.І.Б., факультет, № групи/підрупи/десятка та № теми у наступному форматі:

AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, де

АААА - назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

ВВВВ - № групи/підрупи/десятка

СССС - № теми

DDDD - Прізвище студента

З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ZAPYT"

УВАГА ВСІМ СТУДЕНТАМ !!!!!

На кафедрі хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології з 07.05.2020 року

практичні заняття будуть проходити в форматі Zoom - конференції.

Всім студентам 06.05.2020 будуть дані завдання за старим зразком.

06.06.2020 (Середа) з 17.00 до 18.00 будуть оприлюднені Ідентифікатори заннять та паролі для входу, в папках отримання завдань!!

Завдання з практичної підготовки будуть додаватися, як і раніше