Наукова діяльність

На кафедрі виконується 1 НДР:

«Попередження ускладнень при лікувані травм та запальних процесів у щелепно-лицевій ділянці». Шифр теми ІН.05.07. Державний реєстраційний номер 0107U003390.

Дисертації виконують:

    • Неханевич Ж.М. асистент

  • Кучеренко Т.О. асистент

    • Дорогіна О.С. асистент