Колектив

Колектив кафедри

Ідашкіна Наталія Георгієвна

Завідуюча кафедрою. Доктор медичних наук . Доцент. Вища лікарська категорія. 117 публікацій. Тема кандидатської дисертації: «Вдосконалення лікування переломів нижньої щелепи новою назубною дротяною шиною». Тема докторської дисертації "Прогнозування, профілактика та лікування сповільненої консолідації кісткової тканини у хворих з переломами нижньої щелепи".

Гудар’ян Олександр Олександрович

Проректор з науково-педагогічної роботи. Доктор медичних наук, професор. Вища лікарська категорія. Заслужений лікар України. 215 публікації. Дисертації: кандидатська - “Удосконалення методів діагностики та лікування генерализованого катарального гінгівіту, ускладненого тонзілярною інфекцією”. Докторська - “Обгрунтування диференційованих методів лікування генерализованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу”

Чернов Дмитро Володимирович

Декан стоматологічного факультету. Кандидат медичних наук, доцент. Вища лікарська категорія. 91 публікація. Тема кандидатської дисертації: «Восстановление функции жевания после хирургического лечения заболеваний, сопровождающихся воспалительной контрактурой жевательной мускулатуры»

Комок Олексій Анатолійович

Кандидат медичних наук, доцент. Вища лікарська категорія. 57 публікацій. Тема кандидатської дисертації: «Оптимизация остеосинтеза нижней челюсти накостными минипластинами»

Ширінкін Сергій Володимирович

Кандидат медичних наук, доцент. Вища лікарська категорія, 29 публікацій.Тема кандидатської дисертації: «Комплексное лечение и профилактика первично и вторично развившихся дентальніх периимплантитов.» ;

Шандиба Сергій Ігорович

Кандидат медичних наук, доцент. 20 публікацій, 1 патент. Відповідальний за навчальний процес на кафедрі. Тема кандидатської дисертації: «Особенности провдения регенаративно-реконструктивных вмешательств при генерализованном пародонтите у больных сахарным диабетом 2 типа.»

Самойленко Ігор Андрійович

Кандидат медичних наук, доцент. Заступник декна стоматологічного факультету. 12 публікацій, 1 патент. Тема кандидатської дисертації:«Реабилитационные мероприятия, тактика антиоксидантной и иммунокоррегирующей терапии при дентальной имплантации у больных генерализованным пародонтитом»

Маджді Алиакбар

Кандидат медичних наук, асистент. Вища лікарська категорія. 19 публікацій. Тема кандидатської дисертації: «Застосування брекет-техніки для лікування переломів нижньої щелепи у хворих на запальні захворювання періодонту і пародонту.»

Юнкін Ярослав Олегович

Кандидат медичних наук, асистент. Перша лікарська категорія, 18 публікацій. Відповідальний за цивільну оборону на кафедрі.

Дорогіна Олександра Сергіївна

Асистент

Кучеренко Тарас Олександрович

Асистент. Відповідальний за

методичну роботу.

Неханевич Жана Михайлівна

Асистент. Відповідальна лікувальну

роботу.

Чередник Дмитро Олександрович

Асистент. Відповідальний за СНТ.

Лазаренко Андрій Михайлович

Асистент. Відповідальний за техніку

безпеки на кафедрі.

Ярмоленко Олександра Андріївна

Лаборант

Шматко Марія Олександрівна

Медична сестра

Олійник Наталія Михайлівна

Лаборант