Колектив

Колектив кафедри

Кучеренко Тарас Олександрович 

Виконуючий обов'язки завідувача кафедри, доктор філософії, доцент . Тема дисертації: «Використання системної ензимотерапії і рекомбінантного мофрогенетичного білка у хворих з агресивним перебігом генералізованого пародонтиту»


Гудар’ян Олександр Олександрович

Проректор з науково-педагогічної роботи. Доктор медичних наук, професор. Вища лікарська категорія. Заслужений лікар України. 215 публікації. Дисертації: кандидатська - “Удосконалення методів діагностики та лікування генерализованого катарального гінгівіту, ускладненого тонзілярною інфекцією”. Докторська - “Обгрунтування диференційованих методів лікування генерализованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу”

Неханевич Жана Михайлівна

Завуч кафедри, доктор філософії, доцент. Тема дисертації: «Методи реконструктивного лікування хворих з ретенцією нижні третіх молярів» 

Чернов Дмитро Володимирович

Декан стоматологічного факультету. Кандидат медичних наук, доцент. Вища лікарська категорія. 91 публікація. Тема кандидатської дисертації:  «Восстановление функции жевания после хирургического лечения заболеваний, сопровождающихся воспалительной контрактурой жевательной мускулатуры»

Ширінкін Сергій Володимирович

Кандидат медичних наук, доцент. Вища лікарська категорія, 29 публікацій.Тема кандидатської дисертації: «Комплексное лечение и профилактика первично и вторично развившихся дентальніх периимплантитов.» 

Самойленко Ігор Андрійович

Кандидат медичних наук, доцент. Заступник декна стоматологічного факультету. 12 публікацій, 1 патент.  Тема кандидатської дисертації:«Реабилитационные мероприятия, тактика антиоксидантной и иммунокоррегирующей терапии при дентальной имплантации у больных генерализованным пародонтитом»

Маджді Алиакбар

Кандидат медичних наук, асистент. Вища лікарська категорія. 19 публікацій. Тема кандидатської дисертації: «Застосування брекет-техніки для лікування переломів нижньої щелепи у хворих на запальні захворювання періодонту і пародонту.»

Ідашкіна Наталія Георгієвна

Доктор медичних наук . Професор. Вища лікарська категорія. 117 публікацій. Тема кандидатської дисертації: «Вдосконалення лікування переломів нижньої щелепи новою назубною дротяною шиною». Тема докторської дисертації "Прогнозування, профілактика та лікування сповільненої консолідації кісткової тканини у хворих з переломами нижньої щелепи".

Комок Олексій Анатолійович

Кандидат медичних наук, доцент. Вища лікарська категорія. 57 публікацій. Тема кандидатської дисертації:  «Оптимизация остеосинтеза нижней челюсти накостными минипластинами»

Юнкін Ярослав Олегович

Кандидат медичних наук, асистент. Перша лікарська категорія, 18 публікацій. Відповідальний за цивільну оборону на кафедрі.

Тема дисертації: «Профілактика та лікування посттравматичного хронічного остеомієліту у хворих з переломами нижньої щелепи»

Дорогіна Олександра Сергіївна

Асистент , доктор філософії. Тема дисертації: «Лікування швидкопрогресуючого генералізованого пародонтиту у хворих з резистентністю до стандартної антибактеріальної терапії»

Чередник Дмитро Олександрович

Асистент. Відповідальний за СНТ.

Лазаренко Андрій Михайлович

Асистент. Відповідальний за техніку 

безпеки на кафедрі.

Шандиба Сергій Ігорович

Кандидат медичних наук, доцент. 20 публікацій, 1 патент. Відповідальний за навчальний процес на кафедрі. Тема кандидатської дисертації: «Особенности провдения регенаративно-реконструктивных вмешательств при генерализованном пародонтите у больных сахарным диабетом 2 типа.»

Бієва Олександра Андріївна

Лаборант 

Шматко Марія Олександрівна

Медична сестра

Олійник Наталія Михайлівна

Лаборант