4-й курс

Формою підсумкового контролю успішності вивчення дисциплини «Хірургічна стоматологія» на ІV курсі є комплексний іспит, який здійснюється після вивчення всіх тем змістовного модуля 3 «Травматологія ЩЛД» та змістовного модуля 4 «Онкологія ЩЛД». До загального оцінювання дисципліни «Хірургічна стоматологія» допускаються студенти, які відвідали усі заняття, не мають незадовільних оцінок та виконали на 100% запропоновану кількість практичних навичок згідно навчальної програми. Оцінка з дисциплини виставляється як середня оцінка за змістовні модулі 3 та 4 до якої додається оцінка, якц отримав студент на комплексному іспиті.

На 4-му курсі заняття відбуваються на базі військового госпіталю. Всі студенти залучаються до лікувальної роботи та надають стоматологічну допомогу військовим як волонтери.