Вітаємо Вас на сайті кафедри Хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології

Дніпровського державного медичного університету

У зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19 в умовах обмеженного карантину навчання студентів на кафедрі буде проводитись наступним чином:

 • Практичні заняття для студентів 3-го курсу з 01.02.2021 очно, згідно розкладу. Для студентів 4 - 5 курсів з 01.02.2021 р. навчання дистанційне до особого розпорядження.

 • Лекції для 3 та 5 курсу в онлайн режимі згідно розкладу. (Теми та посилання на відеоконференції дивіться нижче в розділі "Онлайн лекції"

 • Лекції для 4-го курсу в циклі

В связи с эпидемией коронавируса COVID-19 в условиях ограниченного карантина обучение студентов на кафедре будет проводиться следующим образом:

 • Практические занятия для студентов 3-го курса с 01.02.2021 очно, согласно расписанию. Для студентов 4 - 5 курсов с01.02.2021 г. обучение дистанционное до особого распоряжения.

 • Лекции для 3 в онлайн режиме по расписанию. (Темы и ссылки на видеоконференции смотрите ниже в разделе «Онлайн лекции"

 • Лекции для 4-го и 5 курса курса в цикле

In connection with the epidemic of coronavirus COVID-19 in a limited quarantine training of students at the department will be as follows:

  • Practical classes for 3rd year students from 01.02.2021 in classes, according to the schedule. For students 4 - 5 courses from 01.02.2021 distance learning until further notice.

  • Lectures for 3rd year online according to the schedule. (See topics and links to video conferencing below in the "Online Lectures" section.

  • Lectures for the 4th and 5th year in a cycle

Дата

13.03.2021

Google Meet 8.44-10.00

https://meet.google.com/hug-yugh-h-qyd